Om oss:


Föreningen Borensbergs handel och turism bildades 2020.
Redan 2014 började handlarna i Borensberg att träffas och nätverka på frukostmöten.  Vi träffas alltid första måndagen i månaden.
Vårt första projekt 2014 var tjejkvällen som växt och växt med åren, idag har den blivit  till en riktigt höjdpunkt för både Borensbergsbor med omnejd.  
Till en början var vi en mindre grupp företagare. Idag har många fler Borensbergsföretag/ handlare anslutit sig. 

Vårt riktiga mål och motto har alltid varit att sätta Borensberg på kartan.
Det gör vi genom olika uppgifter, evenemang, lokalt företagande mm.
Vi byter erfarenheter med varandra och hjälps åt.

Detta gör oss till starkare, enskilda företagare. 
#Handlaiborensberg